Ariadne auf Naxos - Longborough Festival Opera 
Photo by Matthew Williams-Ellis